SBL ACOUSTICS

zvuková technika

Informácie

EV kalkulačka straty u použitých káblov

Existuje široká škála možností zapojenia reproduktorov reproduktorovými káblami. Pomocou EV kalkulačky môžete vypočítať pomocou zadania rôznych údajov, ako rôzne možnosti  káblového zapojenia vášho zvukového systému ovplyvnia kvalitu zvukového prenosu.


http://www.electrovoice.com/cableloss.php

 

Časté otázky


 

Dodáva sa N8000 alebo N8000-1500 so vstupnými alebo výstupnými kartami už nainštalovanými?

NetMax je plne modulárny DSP a hardware systém. To znamená, že užívateľ si môže ľubovoľne konfigurovať vstupné a výstupné karty podľa svojich potrieb. Avšak, keďže je systém modulárny,  súčasťou dodávky N8000 a N8000-1500 nie sú vstupné a výstupné karty, tieto je potrebné objednať oddelene. Ohľadne vhodnej konfigurácie prosím kontaktujte firmu SBL Acoustics.

Ako určím výkon zosilňovača pre moje reprosústavy?

Existuje veľa možností pre voľbu vhodného zosilňovača k reprosústavám. Jednou z najdôležitejších informácií je trvalý výkon vašich reprosústav a ich nominálna impedancia. Dobrým pravidlom je vybrať zosilňovač, ktorý by dosahoval výkon na 100% až 200% ako je  výkon reprosústav. Napríklad, Zx4 má výkon 400W/8 Ohm. Zosilňovač Q99 má výkon 400W/8 Ohm a Q1212 má výkon 550W/8 Ohm, z toho dôvodu môžu byť použité oba zosilňovače.

Ako správne nastavím “Gain” pre bezdrôtový systém?

 1. Skôr ako sa pripojíte ku PA systému (ak už ste pripojený, tak ho zamutujte), zaspievajte alebo hovorte do mikrofónyu tak hlasno ako počas predstavenia. (Pre gitarove systémy nastavte gain na gitare na maximum a zahrajte najhlasnejsiu pasaz, ktora bude na koncerte.)
 2. Potom nastavte gain na vysielači tak, aby sa špičkové hodnoty na audio indikátori prijímača pohybovali v optimálnom rozsahu.
 3. Pripojte mixážny pult a nastavte vhodnú úroveň na vstupnom gain regulátore mixážneho pultu. Pre gitarové/inštrument bezdrôtové systémy nastavte vhodnú výstupnú úroveň na prijímači.

Ako získam odpoveď na iné otázky?
Vaše otázky sú cenné pre zvyšovanie kvality tejto stránky. Môžete ich zaslať na sbl@sbl.sk.

Ako nastavím subwoofery na najvyšší výkon ?
Je viacero spôsobov ako nastaviť a konfigurovať subwoofery v závislosti od typu a ich počtu. Tento materiál vysvetľuje niektoré spôsoby nastavovania, aby ste dostali z Vašich EV subwooferov maximum.

Ako príde k poškodeniu reproduktora a ako môžem chrániť svoj systém?
Poškodenie reproduktora spadá vo všeobecnosti do dvoch kategórií - tepelné a mechanické. Chrániť vaše zariadenie znamená jeho vhodný výber, správne nastavenie a používanie v rámci jeho možností.  Tento materiál od EV vysvetľuje vzťah medzi reprosústavami, zosilňovačmi a DSP a poskytuje pohľad na príčiny poškodenia reprosústav a ukazuje ako udržať Váš systém bezchybný.

Koľko prístrojov DC One môžem ovládať jedným PC?
Software DC-One Editor umožňuje ovládať priamo z Pc 1 (jeden) DC-One. Avšak vlastnosť  DC-One Master/Slave mode, umožňuje pripojiť druhý (slave) DC-One ku master jednotke, ktorá je ovládaná PC. V tomto prípade nastavenia a zmeny urobené na master jednotke sa zrealizujú aj na slave jednotke. Prosím pozrite manuál ku DC One.

Aké sú všeobecné pravidlá pre používanire mikrofónov ?

 • Vždy umiestnite mikrofóny čo najbližšie ku zdroju signálu a čo najďalej od neželaného zdroja zvuku.
 • Použite pravidlo tri - ku - jednej, kde pri použití viacerých mikrofónov umiestnite každý mikrofón 3x ďalej od ostaných mikrofoónov ako je vzdialenosť ku zdroju zvuku. (Ak je mikrofón od zdroja zvuku 10cm, ďaľší mikrofón by mal byť vzdialený od tohoto zdroja 30cm).
 • Umiestnenie mikrofónu čo najbližšie ku zdroju zvuku znižuje možnosť vzniku spätnej väzby.

Aké sú niektoré pravidlá pre mikrofónne techniky pre snímanie hudobných nástrojov?

Mikrofónna technika je vecou osobných preferencií. Správna voľba mikrofónu je základom úspechu.

Doleuvedené poznámky vychádzajú z technických podkladov výrobcu a z doporučení skúsených zvukových technikov.

Sú myslené ako pomôcka pri výbere a umiestnení mikrofónov pre dosiahnutie najvyššej kvality.

Použitie Najlepšie umiestnenie Dopručené EV Mikrofóny
Kick Drum

Vzhľadom na unikátne vlastnosti bubnov pre snímanie sa doporučujú mikrofóny špeciálne vyrobené pre tento účel. Doporučené je snímanie z prednej časti.

Front heads with hole: Place the mic inside the hole so that the capsule (mesh grille area) is just inside the interior of the drum. Aim the capsule at an angle toward the spot on the batter head where the beater makes contact for desired snap (attack of the sound).
Front heads without a hole: Aiming the capsule directly on-axis to the front head and within 1” of the head, choosing a spot that is between 2” and 8” towards the center from the rim. The center of the head has the floppiest tone, and the edge will have the tightest.
Kick drum with no front head: This allows the widest variety of placement options, but increases off-axis bleed and eliminates the tonal advantage of the front (resonance) head. Avoid placing the mic dead-center aiming directly into the beater because of possible wind velocity distortion. Choose a spot inside the drum between 2” and 8” from the outer shell, aiming the capsule at an angle toward where the beater strikes the batter head. Placing the mic deeper or shallower inside the drum will offer tone and attack variations.

PL33, N/D868, RE20 and RE27N/D
Snare Drum Place mic 1-3” above the batter head, 0-2” in from the rim depending on the desired tone. Aim each mic at the top head angled down 45 degrees. If the drum rings, tape deadening material to the head or use damping rings. For more “snare” sound, place a second mic under the drum (aimed up at the bottom head) and reverse the phase on its input channel. PL35, N/D468 and N/D478
Electric Guitar Place microphone approximately 1-2” from and at a 0° angle to the speaker cone. To reduce boominess, position the microphone off-axis to the cone at 45°, or move the mic toward the center of the cone. You can expect a brighter tone at the voice coil (speaker center) and a darker tone the farther out from center you go. PL33, PL35, N/D467, N/D478, N/D868, RE20, RE27N/D and Raven
Tom-Toms On double-headed toms, place mic 1-3” over the top of the drum head at a 45° angle to the drum surface and 1/2” from the drum edge. On single headed toms, use above method or place mic inside tom from underneath at a 90° angle from the center of head, 3-5” away. PL35, N/D468; for floor tom – RE20, N/D868
Cymbals Place microphone 1-2’ above the top of the cymbals. If using a stereo pair technique, increase the overhead distance of the drum set to 2-3’, and use the three-to-one rule as a separation concept. PL37, RE200 and Cardinal
High-Hat Place 5” above outside edge at a 45° down-angle toward the top cymbal. PL37 and RE200
Brass Place microphone 6-24” away, on axis with the bell of the instrument. PL80a, N/D468, RE20, RE27N/D and Raven
Acoustic Guitar Place microphone 6-12” from where fingerboard joins the body and aim toward sound hole. PL37, N/D468, N/D478, RE200, RE20 and Cardinal

Aké sú pravidlá pre použitie externých antén?
Antény by mali byť umiestnené s priamou viditeľnosťou na javisko. Ak je to možné, umiestnite ich nad divákov do výšky 2 - 2,5m, najlepšie umiestnenenie je na boku javiska. Všetky caoaxiálne káble majú straty, preto minimalizujte ich dĺžku a pre dosiahnutie najlepšieho výsledku použite napr. CXU káble od EV, ktoré majú nízke straty.

Aké sú niektoré pravidlá pre distribúciu anténneho signálu?
Pri použití viacerých prijímačov v racku je vhodné použiť anténny distribútor APD4+. Distribútor APD4+ zabezpečuje napájanie a anténne konektory pre 4  ½ rackové prijímače a môže byť kaskádovaný až pre 16 systémov len s 2 anténami (použiť 5 x APD4+ ). S REV-D prijímačmi  jeden APD4+ môže napájať až 24 kanálov  REV wireless.

Aké sú minimálne požiadavky na PC pre prácu s DC-One softwarom?
  Minimálne požiadavky sú :

 • PC* with Pentium IV 1.2GHz or equivalent processor (1.6GHz or better is recommended)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 or Vista (32-bit Only)
 • Microsoft .Net 2.0 Framework
 • 256 MB RAM
 • Hard disk with 250 MB of storage available
 • VGA Monitor (1024x768)
 • Graphics card, High Color (16-bit)
 • Mouse
 • Keyboard
 • One USB port

Čo je Wireless Gain nastavenie?
Takmer každý wireless microphone system má na vysielači nastavenie nazývané “Gain” .  Toto nastavenie je z pohľadu užívateľa podobné ako nastavenie vstupného gainu na mixážnom pulte.

Je však oveľa dôležitejšie, pretože ovplyvňuje vysokofrekvenčný prenos signálu medzi vysielačom a prijímačom. Káblové mikrofóny nemajú nastavenie gain. Úroveň gain na vysielači je potrebné nastaviť tak, aby najhlasnejšie špičky prichádzajúce do mikrofónu nepresiahli úroveň 0dB na indikátore prijímača.

Čo je Diversity?
Diversity reception is a method of minimizing the effects of multi-path delays that create drop outs of the radio signal. This is done by combining or selecting two or more antenna sources for the same signal in order to produce a constantly usable signal. This always requires more than one antenna in different physical locations but not necessarily multiple receivers.
There are many diversity circuits used in wireless microphones on the market today, including twin receiver “switching” diversity, antenna diversity, switching antenna diversity, and the EV patented Posi-Phase auto diversity. Each of these methods may be effective, depending on the particular implementation of the circuitry by the manufacturer, provided other critical areas of the receiver circuitry are not compromised.
The term “diversity” is derived from the word “diverse”, which according to the American Heritage Dictionary means varied or unlike. In the RF world, this translates to two or more unlike sources of received signal energy at the receiver. As long as the two sources of signal are unlike or varied from each other, they are diverse, hence the term ‘diversity’. These days you hear a lot of hype about some systems that claim to be “true” diversity. It this were true, there would also have to be a “false” diversity. But, by definition, any receiver using two or more varied signal inputs has diversity, so the only ‘false’ diversity would be single antenna nondiversity. Major manufacturers may differ in their particular implementation of the diversity circuitry, but all diversity systems use different sources of received energy from two or more antennas. The term ‘true diversity’ is meaningless from an engineering standpoint.

What is FIR-Drive?
FIR-Drive
is the name that EV gives to its entire range of FIR offerings, including FIR-capable processing hardware, custom FIR speaker setting files and related software. More information on FIR-Drive can be found in this article.

What is patented Posi-Phase Diversity?
Posi-Phase diversity uses two antennas spaced apart, connected to a single high quality receiver. The antenna signals are connected internally to microprocessor circuits that monitor the phase relationship between the two antennas. Both antennas are active at all times which greatly increases the signal strength under normal conditions. In the event of a signal interruption from a partial phase cancellation (multipath) or total phase cancellation (dropout) the logic circuitry adjusts the phase of the secondary antenna to a positive condition relative to the primary antenna. This process occurs in a fraction of a second and continually adjusts the phase of the second antenna for the optimum signal. A similar patented technique is used in cellular telephones to insure their reliable operation. Telex Posi-Phase diversity is more effective and less costly to produce than switching diversity because only one high quality receiver is required. Since only one receiver is needed, we are able to concentrate on the overall receiver design on more important aspects of the receiver design such as filtering, IF circuitry, squelch and audio circuitry Concentrating on these critical areas of a receiver design yields superior performance over switching diversity.
The superior performance is easily verified by a simple shoot-out with range and audio quality tests. Generally, under the same environment EV systems will go nearly twice as far as competitive models in a similar price range.

What is Phase Cancellation?
Phase cancellation or multipath dropout is a phenomenon where a direct radio signal and a reflected radio signal combine in the receiver. The two signals are slightly out of phase from each other due to the delay in the reflected signal. The phase difference causes the two signals to interfere with each other and cause deterioration in the quality of signal at the receiver. When the distance and geometry are just right, the signals are 180 degrees out of phase and can cancel each other completely, often referred to as a dropout.
A very common example of phase cancellation or multipath dropout has occurred to most people at one time or another. If you have ever driven your car listening to your favorite FM radio station and pulled up to a stop light and noticed your radio station become fuzzy and faded away as you pull slowly forward, you have experienced phase cancellation. Did you notice that when you pulled your car up just a few feet the station came back to perfect reception?
Because multipath problems are related to the geometry of the set up, it is possible to walk test the transmitters and correct potential dropouts using tools like the Sound Check Screen in the REV and adjusting your antenna placements. But be wary, each time you change the scenery, arena, or even add people in the performance area, the mix changes.

Čo je obvod Squelch?
Tento obvod umožňuje vypnúť alebo zapnúť audio signál na základe úrovne RF signálu.

Ak úroveň RF signálu klesne pod hranicu nastavenú Squelsh regulátorom,  dôjde k vypnutiu audio signálu. Ak by sa tak nestalo, do zvukovej cesty by sa dostal šum. Ak sa úroveň RF signálu zvýši a prekročí nastavenú hodnotu Squesh, zvuková cesta sa znovu otvorí.

Kde si môžem stiahnuť IRIS-Net software?
IRIS-Net software si môžete stiahnuť na stránke www.sbl.sk v časti Procesory alebo kliknite TU.

Aké typy antén existujú pre EV bezdrôtové mikrofóny ?
Väčšina produktov sa dodáva so 1/4-vlnnou anténou pre montáž priamo na prijímač alebo na rack. Na koniec koaxiálneho predlžovacieho kábla použite 1/4 vlnné antény alebo 1/2 vlnné - ako napr.  FA-GW alebo smerové napr. LPA500.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.