SBL ACOUSTICS

zvuková technika

Square ONE

Klark Teknik Square ONE Graphic

Klark Teknik Square ONE Graphic

30-pásmový grafický ekvalizér za SUPER cenu !

Ekvalizačná časť (mimo HP a LP filtrov) je totožná s ekvalizačnou časťou svetovej jednotky Klark Teknik DN370 !

 • 45mm fadery s protiprachovou ochranou
 • SIGNAL a CLIP LED
 • univerzálny sieťový zdroj pracuje od 100 do 240V
 • symetrické vstupy a výstupy
 • bypass je realizovaný cez relé - v prípade výpadku napájania zvukový signál prechádza naďalej
 • filtre s proporcionálnym Q, prevzaté z DN370, ktoré majú konštantnú šírku nezávislú od zdvihu (potlačenia), čím minimalizujú vzájomný vplyv susedných filtrov a predstavujú novú kvalitu v oblasti ekvalizácie
 • HPF - High Pass Filter - na odstránenie subsonických frekvencií, je nastavený na 80Hz. Vhodný hlavne pri použití kompaktných reprosústav a stage monitorových sústav
 • LPF - Low Pass Filter - je nastavený na 12kHz, čo je optimálne hlavne pre stage monitoring aplikácie a IEM (In Ear Monitor) systémy na zvýšenie dynamiky a zároveň ochranu výškových driverov pred ultrazvukovými frekvenciami
 • zdvih resp. potlačenie : +/-12dB
 • frekvenčný rozsah : 20Hz-20kHz+/-0,5dB
 • skreslenie : menej ako 0,005%
 • dynamický rozsah : viac ako 112 dB
 • záruka : 3 roky

Electro-Voice, Dynacord, Midas, Klark Teknik, Cordial, Neutrik  Klark Teknik SQ ONE Katalóg

Klark Teknik Square ONE dynamics

Klark Teknik Square ONE dynamics

Electro-Voice, Dynacord, Midas, Klark Teknik, Cordial, NeutrikAko už názov napovedá Square ONE dynamics je pístroj na úpravu dynamiky zvukového signálu.
Obsahuje 8 rovnakých kanálov, pričom každý z nich má nasledovnú výbavu :

 • kompletne vybavený kompresor s možnosťou prepnutia na funkciu GATE
 • sekcia kompresora obsahuje nastavenia Treshold, Make-Up Gain, Attack and Release Time a Ratio. Ďalej sú tu tlačítka pre voľbu RMS (sleduje efektívnu hodnotu) alebo PEAK-Vintage (emuluje kvalitu a vlastnosti elektrónkovénu kompresoru) a voľba HARD KNEE (alebo SOFT KNEE). Okrem toho je tu voľba zaradenia filtra s preladiteľnou frekvenciou - širokého (WIDE) alebo úzkeho (NARROW funkcia DE-esser) - pre možnosť kompresovať len časť frevenčného spektra.
 • indikácia úrovne vstupného signálu
 • indikácia úrovne kompresie
 • tlačítko bypass

Square ONE dynamics ponúka tiež možnosť kaskádovania jednotlivých kanálov napr.pre súčasné použitie kompresora, limitera a gatu.
Jednoduchým spôsobom je možné tiež link-nutie jednotlivých kanálov, kde prvý kanál pracuje ako Master a link-nuté kanály ako Slave.
Každý kanál obsahuje aj vstup EXT KEY pre možnosť riadenia kompresie jedného signálu iným signálom.

Electro-Voice, Dynacord, Midas, Klark Teknik, Cordial, Neutrik  Klark Teknik SQ ONE Katalóg

Klark Teknik Square ONE splitter

Klark Teknik Square ONE splitter

19" pristroj výšky 2U, ktorý ponúka rozbočenie 8 signálov do 24 výstupov.
Na prednej stene sa nachádza v ľavej časti 8 vstupov (paralelných s 8 vstupmi na zadnej stene) a 8 transformátorom oddelených výstupov (dynamický rozsah 143dB!).


Klark Teknik Square ONE Splitter - PowerPoint prezentácia

V pravej časti sú umiestnené nasledovné ovládacie prvky :

 • tlačítko zapínania Phantom
 • tlačítko zapínania subsonického filtra 30Hz
 • stupňovitý regulátor zisku od 0 do +40dB
 • LED indikátor úrovne výstupného signálu od -15 do +21dBu
 • tlačítko SOLO s LED indikáciou zapnutia - umožňuje poslať signál do sluchátkového výstupu pre možnosť kontroly audio signálu
 • úplne vpravo sa nachádza výstup na sluchátka s reguláciou hlasitosti a pod ním LED indikácia zapnutia sieťového napájania a LED indikácia funkcie MEDIA SPLIT (tlačitko je umiestnené na zadnej stene)


Na zadnej stene je umiestnených 8 vstupných konektorov (paralelných s 8 vstupmi na prednej stene) a 2 x 8 výstupných konektorov.
Každá skupina 8 výstupov má samostatné tlačítko Ground Lift umiestnené naľavo od 8. výstupu s indikáciou červenou LED fungujúce pre všetkých 8 výstupov. Rovnako je toto riešené pre 8 výstupov o rad nižšie.

Pri 8. vstupe je umiestnené tlačítko MEDIA SPLIT (tiez s indikaciou žltou LED), pri jeho aktivácii je signál zo vstupu č.8 distribuovaný do všetkých 16 symetrických výstupov.
Pritom prvých 7 vstupov je naďalej k dispozícii so svojimi transformátorom oddelenými výstupmi.

Na všetkých 16 výstupoch je snímač prítomnosti fantómového napätia prichádzajúceho z pultu, ktorý automaticky spína phantom zo splittera.
Kvalitatívne je tento prístroj zaradený do absolútnej TOP triedy, o čom svedčí aj to, že použité mikrofónne predzosilňovače sú prevzaté z nového digitálneho pultu Midas XL8.

Electro-Voice, Dynacord, Midas, Klark Teknik, Cordial, Neutrik  Klark Teknik SQ ONE Katalóg

Electro-Voice, Dynacord, Midas, Klark Teknik, Cordial, Neutrik  Klark Teknik Splitter Show Comand

Electro-Voice, Dynacord, Midas, Klark Teknik, Cordial, Neutrik  Klark Teknik Splitter Užívateľský manuál

Electro-Voice, Dynacord, Midas, Klark Teknik, Cordial, Neutrik  Klark Teknik Splitter Príručka